DALI CENTRALE CONTROLE-EENHEID

 • 4.3” touchscreen display bedieningseenheid
 • Ethernet-interface en geïntegreerde webserver
 • Mogelijkheid om 128 DALI-eenheden aan te sluiten
 • Mogelijkheid om uit te breiden met ZWEBDALI slave-eenheden aangesloten op hetzelfde net.
 • Monitoring van de installatie via webbrowser
  • Lijst met apparaten
  • Eenheid informatie
  • Storingslijst
 • Testrecord (duur, lamp) en testconfiguratie
 • Installatieconfiguratie
  • Parameterwijziging
  • Groepsconfigurator
 • Algemene configuratie (netwerk, e-mailconfiguratie, noodarmaturen toevoegen / verwijderen, enz.)
 • Wachtwoord beveiligd voor beheerders
 • Bekijk rapporten
 • Rapporten exporteren en opslaan

Voor meer productdetails klik hier :

Download catalogus

Belangrijkste Kenmerken

 • ZWEBDALI is een toezichtbesturingseenheid die werkt als een webserver die via TCP-IP is verbonden met elk LAN-NETWERK
 • Een eenvoudige installatie waarbij de ZWEBDALI-eenheid de toestellen automatisch detecteert.
 • De armaturen beschikken over de info zoals installatiedatum, serienummer, testinformatie, batterijstatus, noodinformatie (status, modus, functies, versnellingsstatus) en nog veel meer
 • Schakel de bewakingsoptie, busadresconfiguratie, groepsconfiguratie en testdagaanpassing uit
 • Selectie van fouten naar e-mail en afzonderlijke bestellingen (status, identificatie, duur test, functionele test.)
 • Alle apparateninformatie, testrecords en foutenlijst met veel informatie.
 • Tot 1000 fouten kunnen worden geregistreerd en mogelijkheid om gegevens te exporteren
 • Uitbreidbaar tot 127 slave-eenheden – tot 16.000 toestellen
Technische informatie

Referentie: ZWEBDALI

Technische fiche:

Ref.Technische fiche
ZWEBDALITechnische Fiche